Photo Credit @donniecengkreng

Simbok Biyung

Spread the love

Anggitan: Endah Fitriana
Katuturake dening Endah Fitrina
Ilustrasi Musik Endah Fitriana

DOWNLOAD

 

Mbok…

Aku ketemu dheweke

Werkudara saiki pasuryane aclum

Gagah pideksa sing biyen

Tan ana tilase

 

Babar blassss….

 

Simbok..

Ana sapletik rasa

Pengin nyaketi

Nanging….

Tatu ati iki

Isih durung kena disayuti

 

 

Yung…

Tresnaku

Pangarep-arepku

Wis kebacut tak pupus

Kanggo nebus

Esemmu kang tulus

Lakuku tan kena mandheg tumoleh

 

Aku kudu mrantansi …!!!

 

 

Biyung…

Aku lila

Pangarep-arep lan tresnaku

Kentir ing tengah segara

Mung iku pisungsungku

Kanggomu

 

Sawiji….!!!

 

9 Oktober 2010 pukul 16.29