Simbok Biyung

Photo Credit @donniecengkreng

Anggitan: Endah Fitriana
Katuturake dening Endah Fitrina
Ilustrasi Musik Endah Fitriana

DOWNLOAD

 

Mbok…

Aku ketemu dheweke

Werkudara saiki pasuryane aclum

Gagah pideksa sing biyen

Tan ana tilase

 

Babar blassss….

 

Simbok..

Ana sapletik rasa

Pengin nyaketi

Nanging….

Tatu ati iki

Isih durung kena disayuti

 

 

Yung…

Tresnaku

Pangarep-arepku

Wis kebacut tak pupus

Kanggo nebus

Esemmu kang tulus

Lakuku tan kena mandheg tumoleh

 

Aku kudu mrantansi …!!!

 

 

Biyung…

Aku lila

Pangarep-arep lan tresnaku

Kentir ing tengah segara

Mung iku pisungsungku

Kanggomu

 

Sawiji….!!!

 

9 Oktober 2010 pukul 16.29

 

 

 

Geguritan – Susure Simbah

Klik tombol  di bawah ini untuk mendengarkan suara

Anggitan Endah Fitriana

Katuturake dening Endah Fitriana

 

Klik di sini untuk mengunduh suara.

 

Glodhag…….krompyang….pyarrrr…

Swara njelehi…..?

Ora!!

Kanggoku kaya dene jineman uler kambang

Panglipur setya

Kang ndadekke lambeku ra njegadhul

Lha Simbah….??

Ya ben

Nyangking garan sapu….,

nyincing tapih…,

ngoyak aku

Susure lho mbah..

Lha…., ra tiba tenan to….

Si mbah krungkep

ndhepani lemah

kang teles

luhe….

19 Maret 2010 pukul 22.35

 

>